Mar Galaica

FLAG: Fisterra – Ría Muros – Noia
Galicia, Spania

Prezentarea proiectului
Mar Galaica este un proiect ambiţios care reuneşte sectorul pescuitului şi alte părți interesate din domeniul maritim pentru a crea un pachet integrat de turism de-a lungul coastei Galiciei. Proiectul promovează patrimoniul și produsele pescăreşti locale, oferind o imagine autentică a comunităţilor pescăreşti din regiune. Pagina sa de internet, cu un conţinut bogat, a fost lansată în zona FLAG-ului cu 57 de companii din domeniul pescuitului care ofereau 97 de produse turistice diferite şi a fost apoi extinsă la întreaga coastă a Galiciei.

Rentabilitatea în scădere a pescuitului în Galicia şi dificultatea de a menţine atractivitatea acestei activităţi au evidenţiat nevoia ca sectorul să-şi reconsidere atât imaginea, cât şi potenţialul de activitate economică viabilă în viitor, în special în ceea ce privește pescuitul la scară mică. Activitatea demarată de o organizaţie pescărească dinamică (cofradía) în Lira a fost transformată de FLAG-ul local într-o veritabilă strategie pentru a identifica, mobiliza, coordona şi promova patrimoniul costier şi de pescuit al întregii zone. Munca a început prin identificarea şi convingerea întreprinderilor active în domeniul pescuitui să participe la proiect şi să ofere servicii şi produse turistice variind de la activităţi legate de pescuit la restaurante cu specific pescăresc şi cazare. Au fost apoi organizate o serie de cursuri de formare pentru a-i înzestra pe pescari şi pe ceilalţi actori cu competenţele necesare pentru a lucra cu vizitatorii şi a fost elaborată o cartă a calităţii – cunoscută drept „Standardul Fisterra”. Obiectivul părţii finale a proiectului a fost de a promova şi de a comercializa oferta de turism a zonei prin colaborarea cu operatori de turism, o campanie anuală de „gastronomie marină”, materiale promoţionale imprimate şi pagina de internet www.margalaica.net, care oferă un meniu online al resurselor pescăreşti costiere, completat de un sistem de rezervare.

Lecţii-cheie

>> Relevanţa pentru temele FARNET: Diversificarea prin turism, consolidarea capacităţii profesioniştilor din sectorul pescuitului, cooperarea dintre pescuit şi alte sectoare.

>> Eficacitate/eficienţă: Mar Galaica a dezvoltat în mod eficace atât conceptul de „turism pescăresc” în Galicia, cât şi un număr de produse concrete de turism care fac acum parte din oferta turistică şi identitatea regiunii. În primul an al proiectului, Mar Galaica a mobilizat 57 de companii locale din domeniul pescuitului pentru a deveni membri în ceea ce ei numesc un „club de produse”, oferind un total de 97 de produse diferite legate de pescuit. Totodată, prin integrarea profesioniştilor din domeniul pescuitului în organismul decizional al acestui club de produse, Mar Galaica a contribuit la dezvoltarea unei noi percepţii faţă de sectorul pescăresc, dar şi din partea acestuia.

În total, au fost instruite 150 de persoane: aproximativ 90 de pescari, culegători de moluşte şi lucrători cu plase în domeniul relaţiilor cu clienţii in cadrul turismului piscicol; 50 de persoane din sectorul horeca în cadrul unei campanii de promovare a produselor din fructe de mare; 12 persoane din sectorul horeca cu privire la specificul produselor pescăreşti locale. 30 000 de broşuri au fost produse şi distribuite în birouri de turism, hoteluri şi restaurante din zonă, dar şi în alte locuri, precum în hoteluri din oraşe apropiate, supermarketuri din afara regiunii şi la târguri şi evenimente specifice. Pagina de internet a Mar Galaica a fost concepută pentru a promova aceste produse şi a avut până în prezent 30 550 de vizitatori. Sistemul de rezervare a fost lansat în 2013 şi a înregistrat până în prezent 250 de rezervări, inclusiv pentru pachete de produse (de exemplu weekenduri incluzând hotel, activităţi şi masă).

>> Transferabilitate: O altă dovadă a succesului Mar Galaica este faptul că a fost extins de-a lungul întregii coaste a Galiciei, mai întâi în zona FLAG-ului Mariña Ortegal şi apoi, în 2012, în celelalte 5 FLAG-uri din Galicia. Mar Galaica s-a aflat şi în centrul discuţiilor de la nivel naţional organizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Mediului (MAGRAMA) pentru a înfiinţa un „club de turism pescăresc” spaniol. Cinci regiuni spaniole sunt angajate în proiect, incluzând şi Andaluzia, Valencia, Catalonia şi Asturia, iar modelul de lucru dezvoltat de Mar Galaica oferă un model pentru activităţi similare în alte regiuni.

>> Comentariu final: Proiectul continuă să încurajeze administraţiile regionale şi naţionale să dezvolte un cadru juridic şi fiscal adecvat pentru turismul piscicol. Un exemplu este efortul de a se asigura că sunt elaborate reglementări de facilitare a pescuitului turistic, practica de a lua turişti la bordul vaselor de pescuit profesionist. Astfel de condiţii juridice şi administrative sunt vitale pentru succesul oricăror acţiuni de mobilizare, de dezvoltare de produse şi cu caracter promoţional.

Costuri totale şi contribuţie FEP
Costul total al proiectului: €154 809,82
>> 61 714,00 EUR îmbunătăţirea strategiei în domeniul turismului piscicol
>> 67 199,82 EUR dezvoltarea „clubului de produse” Mar Galaica
>> 17 896,00 EUR curs cu tema relaţiilor cu clienţii în cadrul turismului piscicol
>> 8 000,00 EUR instruire pentru sectorul horeca
Contribuţie din Axa 4: 116 107,36 EUR (75 %)
Cofinanţare naţională/regională: 38 702,45 EUR (25 %)