FEPROMODEL – politici comune ale Federației Producătorilor de Moluște din Delta Ebrului

Dacă în România există până azi o singură Organizație a Grupurilor de Producători pe harta Europeană de profil fiind Federația Organizatorilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării cu sediul la Crișan, în Spania există 16 astfel de Organizații care aduc un plus de calitate produselor pescărești prin mărci locale ecologice și pescaturism sustenabil.

Sursa: EUROSTAT, 2015

FEPROMODEL este Federația Producătorilor de Moluște din Delta Ebrului, inițiator al mărcii de calitate “Marisc delta de l’Ebre” prin intermediul căreia consumatorii transferă caracteristicile naturale, ecologice și unice ale deltei produselor sale pescărești. Aceste atribute au determinat o creștere impresionantă a prețului pe criterii de calitate, dar și o individualizare a acestora între produsele de același tip la nivel național.

Acvacultura este realizată în golfurile Fangar și Alfacs, în apropierea vărsării fluviului Ebru în Marea Mediterană, zone cu înalt potențial natural incluse în Rezervația Biosferei. Aici adâncimea variază de la 1 la 8 m, apele sunt liniștite, algele sunt prezente în cantități suficiente încât să contribuie la un mediu propice.

Producția anuală a producătorilor, membri ai Federației FEPROMODEL, este de 4.000 t de midii, 800 t de stridii și 30 t de scoici, fiind cea mai importantă organizație de la Marea Mediterană de pe teritoriul spaniol.

Organizația de producători FEPROMODEL este un organism recunoscut oficial, creat de producătorii din domeniul pescuitului și al acvaculturii. Ea se ocupă cu gestionarea cotidiană a activităților de pescuit și joacă un rol esențial în aplicarea politicii comune în domeniul pescuitului și a organizării comune a piețelor, întrucât:

 • le oferă producătorilor consiliere cu privire la practicile durabile în materie de pescuit și de acvacultură, în special gestionând colectiv activitățile membrilor lor;
 • îi ajută să coreleze oferta cu cererea de produse și
 • îi sprijină în crearea de valoare adăugată.

Pentru a atinge obiectivele organizării comune a piețelor, Federația ia măsuri pentru a canaliza oferta și comercializarea produselor membrilor săi și pentru a-i promova cu ajutorul sistemelor de certificare, al etichetelor de calitate, al indicațiilor geografice, etc.  De asemenea, pot încuraja formarea profesională, utilizarea TIC și pot ajuta la reducerea impactului activităților de pescuit sau acvacultură ale membrilor săi asupra mediului.

 • Ø Măsuri de realizare a obiectivelor pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului:
 • Promovarea activităților sustenabile de pescuit
 • Evitarea și reducerea capturilor nedorite
 • Contribuția la trasabilitatea produselor pescărești și accesul la informații clare și cuprinzătoare pentru consumatori
 • Contribuția la eliminarea practicilor de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)
 • Îmbunătățirea condițiilor referitoare la introducerea pe piață a produselor de pescuit aparținând membrilor săi
 • Îmbunătățirea rentabilității economice
 • Stabilizarea piețelor
 • Contribuția la aprovizionarea cu alimente și promovarea unor standarde înalte de calitate și siguranță alimentară, contribuind totodată la ocuparea forței de muncă în zonele de coastă și rurale
 • Reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv prin adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit
 • Pentru organizațiile de producători din domeniul acvaculturii
 • Promovarea activităților sustenabile de acvacultură
 • Garantarea conformității activităților desfășurate de membrii lor cu planurile strategice naționale
 • Depunerea de eforturi pentru a garanta faptul că hrana pe bază de pește utilizată în acvacultură provine din activități de pescuit gestionate în mod sustenabil
 • Îmbunătățirea condițiilor pentru introducerea pe piață a produselor de acvacultură
 • Îmbunătățirea rentabilității economice
 • Stabilizarea piețelor
 • Contribuția la aprovizionarea cu alimente și promovarea unor standarde înalte de calitate și siguranță alimentară, contribuind totodată la ocuparea forței de muncă în zonele de coastă și rurale.

LECȚII ÎNVĂȚATE!
•  Strategia de marketing elaborată în comun de organizațiile de producători în cadrul FEDERAȚIEI descrie modul în care organizația de producători intenționează să garanteze că oferta este adecvată în raport cu cerințele pieței în ceea ce privește calitatea, cantitatea și prezentarea.
Planuri de producție și de comercializare: organizațiile de producători și asociațiile organizațiilor de producători elaborează planuri de producție și de comercializare pentru a contribui la sustenabilitatea activităților de pescuit și de acvacultură. Aceste planuri inovatoare permit gestionarea colectivă a activităților producătorilor și le permit organizațiilor să adopte măsuri adaptate obiectivelor lor ce pot obține finanțări europene.
•  Apartenența la Organizații de Producători crește sensibil șansele de a oferi pieței produse de calitate superioară, cu marja de profit mai mare pentru pescari și familiile acestora.