Femei antreprenor în zonele pescăreşti ale Andaluziei

FLAG: 7 FLAG-uri din Andaluzia
Andaluzia, Spania

Prezentarea proiectului

Toate cele şapte FLAG-uri din Andaluzia au participat la un proiect de cooperare pentru a promova spiritul antreprenorial în rândul femeilor din regiune prin studierea experienţelor unor femei antreprenor locale şi promovarea femeilor antreprenor de succes ca modele pentru ca şi alte femei să-şi transforme ideile de afaceri în realitate. Nivelul ridicat al şomajului în Andaluzia şi un obiectiv comun în strategiile FLAG-urilor din Andaluzia – acela de diversificare a zonelor lor pescăreşti – au condus la o cooperare între cele 7 FLAG-uri în cadrul unui proiect pentru a încuraja și alte femei să-şi demareze propria afacere şi să înţeleagă tipul de sprijin necesar. Proiectul a inclus 4 etape-cheie: o analiză a spiritului antreprenorial în rândul femeilor în zonele pescăreşti din regiune, inclusiv un inventar al tuturor afacerilor legate de sectorul pescuitului conduse de femei, precum şi barierele şi factorii de succes pentru a demara o companie; identificarea şi selectarea unui număr de femei de afaceri de succes pentru a le promova ca modele pentru alte femei care au legături cu sectorul; promovarea acestor exemple prin producerea a 14 filme scurte; şi, în sfârşit, o serie de activităţi conduse de FLAG-uri de acordare de sprijin tehnic şi financiar noilor antreprenori femei. Aceasta a inclus, de exemplu, organizarea de ateliere cu femei antreprenor şi antreprenori aspiranţi pentru a discuta idei de afaceri şi procesul de creare a unei companii. Proiectul a inclus şi realizarea unui site web, www.emprendedoraspesca.org, care oferă informaţii şi sfaturi privind diversificarea cu succes către activităţi care pot asigura noi surse de venit pentru femeile din comunităţile pescăreşti ale Andaluziei. Barul „chin-chin“al lui Lourdes, eco-turismul pescăresc al Shoniei şi compania de sare naturală a Manuelei reprezintă doar unele dintre afacerile prezentate.

Lecţii-cheie

>> Relevanţa pentru temele FARNET: femei, diversificare, cooperare.

>> Rezultate: Încurajarea creării de afaceri reprezintă o activitate pe termen lung şi este prea devreme pentru a cunoaşte impacturile reale pe care le va avea acest proiect. Totuşi, proiectul a reuşit să crească gradul de informare cu privire la potenţialul pentru femeile antreprenor de a contribui la economia locală în zonele de pescuit ale Andaluziei – nu doar în rândul femeilor la nivel local, dar şi în cadrul administraţiilor pescăreşti de la nivel regional şi naţional. Totodată, a contribuit la identificarea tipurilor de sprijin necesare pentru facilitarea acestui proces. Au fost produse clipuri video de prezentare a 14 exemple de femei antreprenor, care au fost publicate online şi vizualizate de 10 500 de ori, iar un buletin informativ lunar oferă informaţii legate de spiritul antreprenorial în rândul femeilor în zonele pescăreşti din regiune. Proiectul a mobilizat aproximativ 200 de femei pentru a discuta posibilitatea de a pune bazele unei afaceri noi, iar două asociaţii locale au fost înfiinţate de soţiile pescarilor (în Carboneras şi Garrucha), o alta fiind în curs de înfiinţare în Chipiona. Până la sfârşitul proiectului, patru femei îşi creaseră deja o afacere, iar altele efectuau demersuri în acest sens.

>> Transferabilitate: Crearea de locuri de muncă şi spiritul antreprenorial sunt priorităţi pentru multe FLAG-uri din Europa. Acest proiect oferă o metodologie pentru acele FLAG-uri care doresc să atingă o audienţă specifică, în acest caz femei care au legătură cu sectorul pescuitului, şi unde existau puţine informaţii privind situaţia lor actuală din perspectivă antreprenorială. Proiectul poate fi o sursă de inspiraţie pentru FLAG-urile dornice să înţeleagă barierele şi factorii de succes la înfiinţarea unei companii noi şi să mobilizeze şi să sprijine comunităţile proprii în acest sens.

>> Comentariu final: Perspectiva cooperării din acest proiect demonstrează modul în care FLAG-urile pot avea un impact mai larg lucrând împreună, reducându-şi în acelaşi timp costurile prin dezvoltarea unei platforme comune. Rezultatele acestei activităţi şi cunoştinţele dobândite (de exemplu importanţa accesului la fonduri, nevoia de sprijin specific şi de formare…) vor fi incluse în strategiile de dezvoltare locală pe care FLAG-urile din Andaluzia le vor realiza şi le vor prezenta pentru selecţie pentru perioada 2014-2020.

Costuri totale şi contribuţie FEP
Costul total al proiectului: 126 255,64 €
>> Axa 4 a FEP: 94 691,73 €
>> Cofinanţare națională/regională: 31 563,91 €