FABRICA DE GHEAȚĂ ȘI NORME DE IGIENĂ ÎN CATALONIA ȘI GALICIA

Fabrica de gheață este un produs des întâlnit atât în Catalonia, cât și în Galicia, multe dintre investiții fiind finanțate cu fonduri europene FEP. Peștele trebuie așezat cu grijă în lădițe sau în locul amenajat pentru conservare, cu gheață din abundenta și corect sortat în lădiță astfel încât să fie înconjurat de un strat de gheață.

Strat de gheata gros

CONSERVAREA ÎN CAMERE FRIGORIFICE:

 • Trebuie menținută temperatura de aproximativ 3°C pentru ca gheața să se topească lent;
 • Temperatura camerei trebuie verificată periodic;
 • Camera frigorifică trebuie utilizata în mod exclusiv pentru produsele pescărești;
 • Camera nu trebuie să fie umplută în exces. Coloanele de lădițe trebuie separate prin culoare suficient de mari astfel încât să permită circularea aerului.

CALITĂȚILE GHEȚII:

 • Ajută la conservarea peștelui pentru că întârzie degradarea lui și îl menține proaspăt;
 • După ce se topește, apa curăță peștele și îi îndepărtează murdăria de pe solzi;
 • În plus, gheața provoacă moartea peștelui prin “șoc termic” (frig) și este cea mai bună metodă pentru păstrarea calităților nutritive ale acestuia;
 • Răcește peștele foarte repede, ținând cont că ia contact direct;
 • Este inofensivă și ieftină;
 • Menține peștele la o temperatură constantă în jurul a 0°C, fără a-l congela;
 • Poate fi fabricată atât pe uscat, cât și la bordul ambarcațiunii;
 • Este ușor de transportat și de utilizat acolo unde e nevoie.

TIPURI DE GHEAȚĂ:

Gheata in cuburi

Gheata pisata

Gheata placute

 • Gheață în cuburi și plăcuțe răcesc mai repede decât gheața pisată;
 • Spațiile mici de aer între gheață și pește moderează răcirea;
 • Gheața trebuie să acopere în mod abundent peștele, atât în partea inferioară, cât și superioară și lateral;
 • Gheața dură foarte colțuroasă poate să provoace “răni” peștelui;
 • În condiții de igienă precare, gheața poate de asemenea contamina peștele;
 • Trebuie fabricată cu apă de calitate, potabilă sau apă de mare curată, ori să fie achiziționată de la o firmă specializată;
 • Să fie depozitată astfel încât să nu poată fi contaminată;
 • Să nu fie reutilizată;
 • După ce gheața se topește, apa se încălzește;
 • Trebuie să fie pusă o cantitate suficientă de gheață pentru ca peștele să ajungă în port la o temperatură cuprinsă între 0°C și 2°C, cu resturi de gheață și fără să fi suferit creșteri de temperatură;
 • Pentru a economisi gheața, se pot folosi containere izoterme și refrigerate și izolate în camerele de depozitare.

 Bune practici in domeniul igienei

Pescarii și toți angajații care intră în contact cu peștele trebuie să mențină curățenia și să respecte normele de igienă, având o ținută adecvata. E necesar a fi respectate următoarele reguli:

 • Uniformele de lucru trebuie să fie curate și în stadiu bun, în mod special impermeabile ținând cont că intră în contact direct cu peștele.
 • Toate articolele vestimentare trebuie păstrate într-un loc specific creat, după ce în prealabil s-a verificat că sunt uscate.
 • Spălatul pe mâini și curățarea mănușilor trebuie de asemenea să fie făcute în mod frecvent, cel putin în următoarele etape:
  • Înainte de a începe lucrul;
  • După ce a fost folosită toaleta;
  • După manipularea resturilor pentru gunoi;
  • După curățenie;
 • Se va evita spălarea cu ceasuri, bijuterii, piercing-uri, obiecte care nu doar îngreunează activitatea, dar pot fi scăpate în lădițe.
 • E nevoie de curățenie cu apa potabilă sau cu apă de mare curată, niciodată cu apă din port.
  • După fiecare aprovizionare cu pește, trebuie clătită puntea cu apă, spălate lădițele, mănușile, echipamentele și hainele de lucru cu apă; trebuie de asemenea eliminați peștii și gunoaiele care rămân în plase.
  • La terminarea programului de lucru, trebuie curățată puntea, lădițele, containerele, uneltele folosite la pescuit, plasele și în general toate suprafețele care au luat contact cu peștele.
  • Nu trebuie aruncate în apă resturile rezultate sau reziduuri în urma curățării peștelui. Trebuie utilizate containerele aflate la bord și special concepute pentru acest lucru.
  • Trebuie păstrată curățenia în cabinele echipajului și hainele de lucru sa nu fie păstrate până în momentul în care nu sunt perfect uscate.
  • O dată pe săptămână cel puțin, trebuie curățată integral ambarcațiunea, inclusiv cabinele echipajului, compartimentele de depozitare și zonele conexe.
  • Atunci când se curată ambarcațiunea cu barca ancorată, trebuie luate măsuri pentru a preveni deversările accidentale în mare.
  • Pentru a face economie de apă dulce, trebuie utilizate difuzoare sau robinete cu închidere.
  • Detergenții și soluțiile de dezinfectare trebuie să fie testate și acceptate spre a fi utilizate în industria alimentară, fiind depozitate într-o zonă special amenajată.
  • În mod frecvent trebuie inspectate toate compartimentele ambarcațiunii pentru a detecta prezența dăunătorilor (insecte, rozătoare, etc.) și realizat un plan de combatere a lor.
  • Ca și măsură de prevenție, trebuie stabilite directive de respectat astfel încât animalele să nu fie atrase să se apropie de ambarcațiune. Trebuie evitate resturile de mâncare în bucătărie și acoperite toate containerele cu resturi.
  • Tratamentele anti insecte sau șobolani nu trebuie intreprinse niciodată în timp ce peștele se află pe ambarcațiune, nici pe suprafețele care iau contact direct cu el.
  • Tratamentele trebuie făcute întotdeauna cu substanțe și produse autorizate în mod special și aplicate de personal instruit care să aibă calificarea adecvată. Este recomandat totodată să se recurgă la o firma specializată. În cazul în care se subcontractează o firma, aceasta trebuie să îi înmâneze armatorului un raport complet cu privire la tratamentul aplicat și să îl consemneze într-un registru special.

DE EVITAT:

 • Tușitul, strănutul în apropierea peștelui, putând astfel fi infectat.
 • Fumatul sau consumul de alimente în locuri unde există produsele, în special atunci când se sortează ori se spală pe punte și în camerele de depozitare.
 • Persoanele care lucrează pe ambarcațiune trebuie să prevină transmisia bolilor prin intermediul peștelui. Pentru aceasta:
  • Rănile trebuie tapate cu material impermeabil;
  • Dacă operatorii suferă de anumite boli care pot fi transmise prin alimente precum diarea ori infecții ale pielii ori dacă au răni infectate nu pot atinge peștele și prin urmare trebuie să comunice responsabilului ambarcațiunii pentru care lucrează situația în care se află.
LECȚII ÎNVĂȚATE!
Murdăria, microbii și orice alte bacterii contaminante pot atrage peștelui mirosuri neplăcute, accelerând astfel descompunerea și inclusiv făcându-l periculos pentru consum. În orice caz, valoarea comercială a produsului pescăresc va fi afectată în mod negativ.
•  Pentru respectarea condițiilor igienico – sanitare, este foarte importantă folosirea gheții ca produs pentru răcirea și păstrarea peștelui. Peștele trebuie să moară din cauza frigului, nu asfixiat!
•  Este foarte important ca ambarcațiunea să fie menținută curată împreună cu toate ustensilele și echipamentele avute la bord, iar personalul să respecte cu strictețe prevederile legale în materie de igienă.
•  Modernizarea echipamentelor, fabricarea gheții și renovarea locațiilor de procesare / comercializare pot fi realizate folosind fonduri nerambursabile disponibile prin Programul Operațional de Pescuit!