EMPREAMAR – mentorat și consiliere în afaceri

FLAG-ul din Seo de Finisterra e Ria de Muros-Noia
Galicia, Spania

Prezentarea proiectului

Proiectul EMPREAMAR are drept țintă populația locală, în special șomerii din sectorul pescuitului, având ca obiectiv furnizarea de mentorat și consiliere în afaceri, precum și de sprijin financiar, astfel încât să se încurajeze crearea unor noi afaceri sustenabile în sectorul pescuitului. Proiectul a condus la crearea a 8 inițiative noi de afaceri în regiunea FLAG-ului.

Lipsa competențelor antreprenoriale adecvate și resursele economice limitate reprezintă cele două constrângeri frecvente cu care se confruntă antreprenorii în dezvoltarea noilor inițiative de afaceri în zonele de pescuit din Europa. În Galicia, FLAG-ul Fisterra a lansat un program suport, EMPREAMAR, pentru a oferi oportunitatea de consolidare a capacităţilor și suportul necesar şomerilor din zonă, astfel încât aceștia să dezvolte și să pună în practică noi inițiative de afaceri în sectorul pescuitului. Proiectul a implicat contractarea unor experți din domeniul pescuitului asociați cu universități din regiune pentru a furniza cursuri de formare cu privire la subiecte cheie, precum dezvoltarea de proiecte, evaluarea fezabilității, strategia privind comunicarea și platformele de comunicare socială, activităţile de branding și marketing și procedurile de solicitare a granturilor. De asemenea, participanții au avut oportunitatea de a discuta direct cu antreprenori de succes din regiune care au beneficiat deja de ajutor din partea FEP, pentru a avea o imagine clară de ordin practic și pentru a primi sfaturi care să-i ajute să aibă succes în domeniu.

La finalul cursului de formare, sub îndrumarea acelorași experți, participanții au aplicat cunoștințele acumulate pentru a dezvolta o propunere de afaceri. Dintre propunerile formulate, comisia de selecție a ales șase propuneri care dețineau cel mai mare potențial și care se potriveau cel mai bine cu strategia de dezvoltare locală a FLAG-ului. Acestea includ un proiect de producere și comercializare a creveților, producerea sardinelor afumate, crearea unor noi linii de producție în cadrul unei companii de conserve artizanale, o inițiativă de sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, dezvoltarea unui nou sistem de producere și extragere a bivalvelor, precum și introducerea unor noi metode de producere a algelor. Inițiativele de afaceri selectate s-au bucurat ulterior de servicii de mentorat şi consiliere personalizate; în anumite cazuri, cursanților le-a fost pus la dispoziție un spaţiu pentru a-și pune în aplicare inițiativele. În plus, în cazul inițiativelor care aveau nevoie de ajutor financiar, inițiatorii și-au putut depune candidatura pentru a obţine un grant din partea FLAG-ului în cadrul următoarelor solicitări de propuneri.

Concluzii cheie

>> Relevanța pentru temele FARNET: Consolidarea capacităţilor, crearea de valoare adăugată pentru produsele de pescuit și resursele marine locale, metode de comercializare alternative, crearea de locuri de muncă, diversificarea sectorului pescuitului.

>> Rezultate: De la începutul proiectului EMPREAMAR, 30 de şomeri de la nivel local au beneficiat de formare şi consiliere, astfel încât să-și creeze propriile afaceri în sectorul pescuitului. Opt inițiative de afaceri au fost deja implementate și se așteaptă ca acestea să conducă la crearea a cel puțin 10 locuri noi de muncă.

>> Transferabilitate: Consolidarea capacităţilor și activitatea antreprenorială constituie domenii prioritare pentru multe FLAG-uri din Europa. Proiectele care stimulează competențele antreprenoriale și care susțin dezvoltarea și implementarea inițiativelor de afaceri pot ajuta la depășirea obstacolelor prezente în numeroase zone de pescuit. În plus, acest proiect demonstrează faptul că FLAG-urile pot avea un rol cheie în ceea ce privește mobilizarea beneficiarilor actuali și a expertizei acestora, în beneficiul viitorului antreprenor.

>> Comentariu final: Ajutorul acordat antreprenoriatului se concentrează adesea pe un singur tip de activitate, de exemplu consolidarea capacităților sau acordarea ajutorului direct beneficiarilor. Proiectul EMPREAMAR demonstrează că FLAG-urile pot lărgi abordarea strategică care vizează antreprenoriatul, utilizând sinergiile existente între diferite activități, precum formarea, mentoratul și consilierea, precum și suportul financiar și serviciile de tip incubator de afaceri.

Costuri totale și contribuție FEP
Costul total al proiectului: 51 800 €
>> Axa 4 FEP: 38 850 €
>> Cofinanțare regională: 12 950 €