Diversificarea culesului de scoici comestibile

FLAG: Costa da Morte
Anllons, Galicia, Spania

Privire de ansamblu asupra proiectului

Acest proiect este un exemplu al unui lanţ integrat de activităţi de sensibilizare cu privire la tradiţia culesului de scoici comestibile în zonă şi de îmbunătăţire a imaginii produsului. Activităţile aduc, de asemenea, un plus de valoare unui produs de pescuit (scoicile comestibile) şi încep să diversifice activităţile culegătorilor de scoici de acest fel prin turism, formare şi promovarea produsului.

Context şi provocări cheie
Culesul de scoici comestibile are o tradiţie lungă în Anllons, dar o mare parte a comunităţii din zilele noastre a pierdut legătura cu acest patrimoniu – dacă, în trecut, populaţia locală putea culege scoici comestibile direct de pe plajă, gestionarea mai strictă a resurselor nu mai permite acest lucru. Mai mult decât atât, la fel ca în cazul multor pescari şi producători, culegătorii de moluşte din Anllons primesc doar o mică parte din valoarea produsului lor (scoici comestibile) şi suferă din cauza lipsei de control asupra preţului pe care scoicile lor comestibile l-ar avea pe piaţă.

Culegătorii de moluşte din Anllons sunt organizaţi într-o asociaţie non-profit, care este responsabilă pentru gestionarea resurselor în mod durabil. Cu toate acestea, până de curând, aceştia îşi puteau vinde scoicile doar prin licitaţie (la peste 100 de km distanţă), deoarece nu aveau un purificator pentru a le trata şi, prin urmare, pentru a le vinde la nivel local. Ca atare, calităţile specifice ale scoicilor lor nu mai erau cunoscute la nivel local, deoarece, odată ce părăsesc zona pentru a merge la licitaţie, sunt vândute unor pieţe mari din Spania, cele mai multe mergând spre vânzătorii cu ridicata din Barcelona. Când asociaţia a achiziţionat un purificator (cu sprijin de la Axa 3 a FEP), a fost creată oportunitatea pentru a juca un rol mai activ în vânzarea scoicilor lor comestibile către magazinele locale. Această oportunitate a adus cu sine provocări noi pentru culegătorii de moluşte ale căror activităţi s-au limitat până atunci la culesul de scoici comestibile.

Obiectivele proiectului
Cu sprijin de la Axa 4, culegătorii de moluşte din Anllons au avut drept obiectiv:

  • Să crească gradul de conştientizare în comunitate cu privire la tradiţia de a culege scoici comestibile în zona lor şi implicaţiile acestei activităţi.
  • Să facă produsul lor cunoscut în rândul populaţiei şi punctelor de vânzare locale (restaurante, hoteluri, magazine etc).
  • Să crească valoarea adăugată a produsului prin vânzarea directă şi prin dezvoltarea de noi modalităţi de ambalare şi prezentare a produsului lor.
  • Să îşi doteze sediile pentru a desfăşura sesiuni de degustare şi prezentări ale scoicilor lor.

Descrierea proiectului
Proiectul s-a desfăşurat de la mijlocul lunii august până la sfârşitul lunii octombrie 2010 (2,5 luni). Una dintre primele acţiuni întreprinse a fost achiziţionarea unei camionete frigorifice pentru transportul scoicilor în condiţii corecte la centrul unde a fost instalat purificatorul. De îndată ce au fost îndeplinite condiţiile de bază pentru a începe purificarea scoicilor, culegătorii de moluşte au putut să înceapă activităţile de promovare şi comercializare a produsele lor.

Pentru a-şi promova scoicile printre restaurantele şi hotelurile locale, asociaţia a organizat sesiuni de formare pentru bucătarii locali de către bine-cunoscutul bucătar şi profesor de la şcoala de catering din Coruña, D. Miguel García Silvarredonda. Formarea a demonstrat calităţile diferite ale scoicilor comestibile, precum şi diverse moduri de pregătire şi prezentare a acestora.

Pentru a ajuta la crearea ambalajelor/materialelor de prezentare pentru scoici, culegătorii de moluşte au urmat un curs despre modul de fabricare a unui coş. Ei au învăţat să facă coşuri şi saci de plasă, folosind materiale reciclate din sectorul pescuitului, cum ar fi plase şi frânghii vechi.

Asociaţia a dezvoltat apoi o serie de materiale promoţionale despre scoicile comestibile (prospecte, postere, un scurt DVD explicând modul lor de lucru şi o carte de bucate incluzând unele dintre reţetele pregătite în cadrul sesiunilor de formare pentru bucătari).

În cele din urmă, culegătorii de moluşte din Anllons şi-au echipat centrul cu facilităţile de bază necesare pentru a putea să primească vizitatori (bucătărie, un DVD player, mobilier etc.). Au organizat apoi o serie de zile ale porţilor deschise pentru publicul larg în care şi-au prezentat DVD-ul şi au oferit informaţii cu privire la scoicile comestibile şi degustări.

Principalii actori implicaţi
Proiectul a fost propus de culegătorii de moluşte din Anllons, care este o asociaţie reunind 30 de femei şi 1 bărbat. La proiect a participat întreaga asociaţie (lăsând o parte din captura lor de scoici comestibile să fie purificată de asociaţie în loc să fie vândută în întregime în halele de licitaţie, mod de vânzare care a rămas totuşi predominant; ajutând la organizarea şi animarea zilelor porţilor deschise şi a formării şi ţinând cursul de fabricare a coşurilor). Cu toate acestea, un grup mai mic de reprezentanţi au condus proiectul. Acest grup a lucrat îndeaproape cu FLAG-ul Costa da Morte, care a oferit consultanţă tehnică pentru dezvoltarea proiectului, ajutând la definirea diverselor activităţi şi asigurarea faptului că acestea răspund principalelor obiective pe care vizau să le îndeplinească.

Rezultatele proiectului
Este încă devreme pentru a discerne un impact puternic, dar populaţia locală este deja din ce în ce mai conştientă de activitatea culegătorilor de scoici comestibile din comunitatea lor şi de produs. Asociaţia vinde acum direct către 4 restaurante din zonă şi unui număr de persoane individuale, ceea ce începe să ducă la creşterea veniturilor asociaţiei.

Sediul asociaţiei este acum dotat pentru a primi vizitatori în mod regulat cu scopul de a-şi promova produsele. Au avut loc 15 zile de cursuri de gătit şi sesiuni de degustare (la care au participat grupuri şcolare, femei casnice şi asociaţii de pensionari, precum şi hoteluri, magazine si pescării locale) şi a fost elaborată o carte de bucate pentru a oferi idei privind diferitele moduri de a pregăti scoici comestibile. Beneficiarii sunt ei înşişi culegătorii de moluşte, care nu numai că se bucură de satisfacţia de a juca un rol mai activ în comercializarea scoicilor, dar care, de asemenea, încep să vadă o mică creştere a veniturilor asociaţiei lor mulţumită vânzărilor suplimentare direct către magazinele locale.

Depăşirea obstacolelor: lecţii-cheie
Provocările care au trebuit depăşite au fost în mare măsură legate de lipsa de conştientizare a produsului atât din partea restaurantelor, cât şi a pescăriilor, precum
şi a publicului larg. Acest lucru a fost agravat de dificultăţile legate de diferenţierea produsului lor cu etichetarea existentă. Lipsa de conştientizare a produsului implică o altă provocare, cea a introducerii scoicilor comestibile ca ingredient obişnuit al felurilor de mâncare oferite în restaurantele locale.

Mai mult, lipsa de experienţă anterioară a lucrătorilor din domeniul moluştelor în ceea ce priveşte comercializarea a fost o provocare importantă în încercarea de a ajunge la noi pieţe.

În timp ce lipsa de experienţă a lucrătorilor din domeniul moluştelor în ceea ce priveşte comercializarea a îngreunat depăşirea acestor provocări şi ajungerea la pieţe noi, o serie de factori importanţi au contribuit la asigurarea succesului proiectului, inclusiv:

  • motivaţia şi participarea activă a lucrătorilor din domeniul moluştelor;
  • înalta calitate a scoicilor comestibile;
  • interesul mare faţă de produs manifestat de restaurantele locale;
  • bună acoperire a proiectului în presa locală şi
  • achiziţionarea purificatorului, care, deşi nu a fost finanţat în cadrul Axei 4, a făcut posibile toate activităţile ulterioare.

Perspective de viitor
Acest proiect care a contribuit la promovarea calităţilor şi utilizărilor potenţiale ale scoicilor comestibile este primul pas dintr-un plan mai ambiţios. Asociaţia plănuieşte acum să genereze mai multă valoare din produsele lor prin vânzarea direct de la centrul lor, precum şi prin înfiinţarea unui mic restaurant unde oamenii pot servi scoici.

Ei au, de asemenea, planuri de a dezvolta pachete turistice împreună cu o companie turistică locală vizând să conducă grupuri în tururi ghidate ale golfului unde culeg scoici comestibile, pentru a explica modul în care lucrează. Trebuie remarcat faptul că aceste activităţi au loc în paralel cu un proiect prezentat de către primărie de amenajare a terenului din jur, creând o zonă de picnic cu vedere la golf, unde culegătorii de moluşte pot fi observaţi la locul de muncă.

Şi, în sfârşit, asociaţia a iniţiat activităţi de fabricare de coşuri împreună cu o asociaţie locală pentru persoanele cu handicap. Acestea testează cursurile de fabricare a coşurilor pentru persoanele cu handicap, plănuind ca această asociaţie să creeze o societate non-profit în care membrii săi să fabrice coşuri pentru scoicile locale.

Având în vedere că investiţiile principale au fost făcute şi că a fost asigurat deja un număr de clienţi regulaţi, culegătorii de moluşte îşi pot permite acum să promoveze în continuare produsul lor prin sesiuni de degustare şi alte activităţi similare, în scopul de a-şi creşte vânzările directe. Mai mult decât atât, acest lucru le-a dat încrederea de a întreprinde planuri mai ambiţioase, demonstrând în acelaşi timp valoarea continuării investiţiilor de-a lungul lanţului alimentar şi în activităţi paralele.

Transferabilitate
Acest tip de proiect ar putea fi transferat la toate tipurile de organizaţii de producători mici – în special cele cu un produs de înaltă calitate şi cu un potenţial bun de distribuţie în teritoriu. Asociaţia a fost deja invitată în alte zone FLAG şi de către asociaţii de pescuit pentru a-şi prezenta proiectul.

Costuri şi finanţare
Fiind un proiect de sensibilizare care contribuie, de asemenea, la profesionalizarea unei asociaţii non-profit, acest proiect a primit o contribuţie publică totală de 90% (28 674,36 EUR). Din acest total, 61% a fost furnizat de Axa 4 a FEP, 19,5% din cofinanţare naţională şi 19,5% din cofinanţare regională (cu excepţia TVA-ului, pe care asociaţia l-a plătit, dar pe care îl poate recupera). Contribuţia privată totală de 10% a fost furnizată de Asociaţia culegătorilor de moluşte din Anllons.