CONFECȚIONAREA PLASELOR DE PESCUIT ÎN GALICIA – FEDERAȚIA DE CONFECȚIONERI DE PLASE DIN GALICIA “O PEIRAO”

În ultimii ani a crescut sensibil gradul de conștientizare în rândul confecționerilor de plase de pescuit pentru nevoia de asociere cu scopul de a crește respectul pentru profesie și pentru apărarea drepturilor și intereselor de muncă, economice și sociale.Rețeaua Spaniolă de Femei din Sectorul Pescăresc are în acest moment 9 asociații de confecționeri de plase de pescuit înregistrate ca și grupuri (între ele o federație care le include pe celelalte) și membri din alte 5 asociații. O buna parte dintre ele s-au înființat în momente dificile pentru sectorul pescăresc datorate restricțiilor cotelor de pescuit sau încetării parțiale a activității care determină implicit condiții precare în domeniul pescăresc. Pentru una dintre ele motivul de asociere a fost dat de prezența femeilor în sectorul pescăresc.

În ciuda tuturor imperfecțiunilor, confecționerii de plase sunt din ce în ce mai interesați să formeze asociații și să schimbe experiențe cu membrii altor colective, participanți în comun la vizionarea exemplelor de bune practici care se pun în practică, cât și a caștigurilor care se obțin. Din acest proces de conștientizare s-au născut federațiile confecționerilor de plase de pescuit care reunesc diferite grupuri regionale cu interese comune și pentru care s-au organizat întâlniri pentru a clarifica aspecte care îi preocupă nu doar pe membri, ci și pe cei care desfășoară activități complementare.

Marea majoritate din colectivul de angajați lucrează ca și persoane fizice autorizate în ambarcațiunile de pescari, primind comenzi din diferite zone geografice. Mulți dintre angajații în acest domeniu lucrează direct în port: în spații comerciale sau în aer liber, având permisiunea Autorității Portuare sau a propriei Asociații din care fac parte ca membri. Alteori, dacă tipul de plasă permite, se lucrează de la propriul domiciliu, acolo unde dispun de echipamentele și spațiul necesare desfășurării activității.

Tipuri de plase


Federația de Confecționeri de plase din Galicia “O Peirao” – forma asociativă a GAC (Grup de Actiune Costiera) a fost înființată în 30 septembrie 2004, participând la realizarea ei confecționeri de plase de pescuit profesioniști din diferite porturi ale Galiciei, prin intermediul asociațiilor din care fac parte.
Obiectivul Federației este să lucreze pentru consolidarea statutului confecționerilor de plase de pescuit, organizând în ultimii ani:

 • Cursuri de formare pentru asociați;
 • Congrese;
 • Participări în târguri și evenimente relaționate cu sectorul pescăresc, multe din ele la nivel internațional;
 • Participare și organizarea diferitelor prezentări dedicate sectorului pescăresc;
 • Expoziții, mese rotunde, discursuri;
 • Reprezentarea și susținerea punctelor de vedere în fața diferitelor instituții și organizații: Organisme colective (mare, egalitate, activitate lucrativă..), entități (Direcția Muncii, Armatorii, Rețeaua Spaniolă a femeilor din sectorul pescăresc..) și Grupuri Parlamentare de Pescuit (regionale, naționale și europene);
 • Realizarea de proiecte: 2012, Proiectul Eco-Plase de Pescuit (Studiul Plaselor de Pescuit Biodegradabile în cadrul Programului Munca Verde), Proiectul de Cooperare: Enredadas – Cultura y Oficio de las Rederas (Program de diversificare cu implicarea confecționerilor de plase – Grupuri de Acțiune Costiera), Evaluarea Biomecanica De Trastornos Músculo-Esqueléticos în cadrul activității desfășurate de confecționerii de plase de pescuit (Direcția Generală de Muncă).

 

 • Obiective și Rezultate:
 • Recunoașterea la nivel național a profesiei de confecționer de plase și mentenanță a uneltelor de pescuit;
 • Colaborare cu diferite Asociații;
 • Lupta împotriva muncii la negru;
 • Vizibilitate și notorietate a activității de confecționare a plaselor de pescuit din Galicia la nivel național;
 • Îmbunătățirea condițiilor economice și de muncă ale muncitorilor;
 • Garantarea calității produselor;
 • Identificarea de noi alternative pentru ocuparea forței de muncă;
 • Îmbunătățirea infrastructurii portuare care foloseau plasele de pescuit din Galicia;
 • Prevenirea riscurilor de muncă derivate din activitate;
 • Obținerea recunoașterii contingentelor profesionale în această activitate;
 • Micșorarea diferențelor de venituri între diferite categorii de salariați din sectorul pescăresc;
 • Compromisul Congresului de Deputați și Parlamentului din Galicia pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale confecționerilor de plase;
 • Compromis cu instituțiile competente pentru a configura un program specific de inspecții de muncă pentru această categorie profesională;
 • Prezentarea condițiilor de muncă ale confecționerilor de plase de pescuit în fața reprezentanților Parlamentului European;
 • Îmbunătățirea capacității profesionale și antreprenoriale în cadrul sectorului pescăresc;
 • Înființarea unei cooperative de confecționeri de plase de pescuit;
 • Promovarea asocierii între membrii colectivului de confecționeri, inclusiv în alte comunități autonome (Țara Bascilor, Asturias);
 • Formare profesională pentru a îmbunătăți competențele;
 • Organizarea și participarea la diferite congrese;
 • Participarea la diferite târguri și evenimente relaționate cu sectorul pescăresc;
 • Implementarea la nivel național a certificării profesionale “Confecționarea și Montarea Plaselor de Pescuit” care recunoaște profesia de confecționer în baza unei diplome ca în cazul oricărei alte meserii;
 • Obținerea unui document oficial de Acreditare Profesională pentru persoanele cu experiență pentru a fi recunoscute în cadrul activității;
 • Colaborare cu ISSGA (Institutul de Securitate și Sănătate în Munca din Galicia) pentru a îmbunătăți condițiile de munca și de concedii medicale derivate din activitate;
 • Diversificarea activității și complementaritatea veniturilor pentru perioadele de inactivitate.

 

LECȚII ÎNVĂȚATE!
•  În cadrul unei asociații, femeile care confecționează plase de pescuit se simt protejate, ținând cont că asociația acționează ca și intermediar pentru organizarea activității, având și un statut de mediator între membrii ei și administrația publică. Un alt mare avantaj îl reprezintă și faptul că în asociere pot fi acceptate comenzi mai mari și pot fi livrate în timp util.
•  Confecționerii de plase de pescuit din Spania reprezintă un colectiv care se evidențiază prin vechime în muncă și ani buni dedicați profesiei, în special ca afacere de familie. Este vorba practic de o meserie care se transmite din tata-n fiu, pe cale orală, și care implică o serie de cunoștințe specifice pentru fiecare tip de plasa în parte. Prin urmare, femeile confecționeri de plase de pescuit le lucrează în special pe cele de mici dimensiuni, în timp ce bărbații se ocupă de montajul și repararea plaselor folosite în larg și de mai mari dimensiuni.
•  Asociațiile constituie de altfel o platformă ideală pentru a promova activitatea, aducându-le vizibilitate și în acest mod garantând continuitatea activității și supraviețuirea. Din aceste motive, multe instituții naționale și regionale încearcă să promoveze asocierea prin intermediul subvențiilor pentru a crea asociații și cooperative de servicii, finanțând cheltuieli de funcționare și reprezentare.