BALFEGO , Catalunya – Inovație și trasabilitate în procesarea peștelui

Grupul Balfegó este nu doar cel mai mare operator economic pentru creșterea, procesarea și comercializarea tonului roșu din Marea Mediterană, ci și unul dintre cei mai activi inițiatori de proiecte de cercetare și inovație în domeniu. Organizarea celui de-al 14-lea Congres Internațional al Tonului Roșu din Mediterană a atras în anul 2015 interesul atât prin prisma participanților, inclusiv reprezentanți ai Parlamentului European, cât mai ales prin proiectele inovative ce se aplică sau urmează a fi aplicate în acvacultură și pescuit.

Unul dintre cele mai importante ca și impact economic în procesarea peștelui este fără îndoială, trasabilitatea și codurile QR prin care orice piesă de ton comercializată în Japonia de exemplu, poate fi ușor identificată chiar de către consumator via web prin introducerea codului de referință al producătorului înscris pe ambalaj. Se evidențiază astfel întreg procesul, de la bazinul în care a fost pescuit tonul, până la cele mai mici detalii de transport și procesare.

Cunoașteți parcursul tonului roșu pe care urmează să îl consumați?
Acest proces al trasabilității, permite identificarea individuală a fiecărui ton crescut și comercializat de operatorul economic, ceea ce oferă un nivel de transparență pe mai multe planuri: sănătate și securitate în muncă, politici medio ambientale, protecția consumatorului, contabil, fiscal.

 

Calitate balfego– 10 motive pentru a alege tonul roșu

  1. Calitate: tonul roșu sălbatic, ca și cel de acvacultură, se alimentează cu pește pentru a obține în timp procentul de grăsime naturală care îl face atât de solicitat pentru restaurantele de calitate.
  2. Eficiența ecologică și energetică: compromis pentru reducerea volumului de CO2 la cel mai mic nivel din toată acvacultura spaniolă per total kg de pește.
  3. Garanție pentru distribuție și preț: contracte stabile care garantează producția și procesarea tot timpul anului.
  4. Produs mediteranean: la câteva mile de țărm în Amettla del Mar, aproape de instalațiile noastre de procesare.
  5. Responsabilitate și compromis social: se respectă prevederile legale și cota de pescuit impusă. Parte din venituri sunt direcționate către proiecte de cercetare.
  6. Sănătate alimentară: controale stricte și norme de igienă respectate conform certificatelor de calitate
  7. Sustenabilitate: se folosește pescuitul la bazin care permite reproducerea lor după capturare.
  8. Trasabilitate: consumatorul este informat în orice moment cu privire la originea, mărimea, greutatea, nivelul de grăsime, diferitele faze pe care le-a parcurs tonul până a ajuns pe masa restaurantului.
  9. Valoarea nutrițională: excelentă sursă de proteine, minerale, acizi grași și Omega 3. Recomandat pentru toate vârstele.
  10. Înclinație spre calitate: prospețime, miros și culoare.

 

Trasabilitatea – prevederi legislative

Conform Regulamentului (CE) nr. 178/2002, toate loturile de produse pescăreşti şi de acvacultură pot fi urmărite în toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie, din stadiu de capturare şi recoltare până în stadiul de vânzare cu amănuntul. Produsele pescăreşti şi de acvacultură plasate pe piaţă sau susceptibile de a fi plasate pe piaţă în Comunitate sunt etichetate în mod corespunzător pentru a se asigura trasabilitatea fiecărui lot.

Loturile de produse pescăreşti şi de acvacultură pot fi puse în comun sau divizate după prima vânzare numai dacă este posibil să se asigure trasabilitatea acestora până în stadiul de capturare sau de recoltare.Statele membre se asigură că operatorii instituie sisteme şi proceduri care să permită identificarea fiecărui operator de la care au fost aprovizionați cu loturi de produse pescăreşti şi de acvacultură şi a fiecărui operator căruia i-au fost furnizate produsele respective.

Cerinţele minime privind etichetarea şi informaţiile pentru toate loturile de produse pescăreşti şi de acvacultură cuprind:

(a) numărul de identificare al fiecărui lot;

(b) numărul de identificare externă al navei şi numele navei de pescuit sau numele unităţii de producţie de acvacultură;

(c) codul alfa-3 FAO al fiecărei specii;

(d) data capturilor sau data producţiei;

(e) cantităţile estimate din fiecare specie în kilograme exprimate în echivalent greutate netă sau, după caz, numărul de indivizi;

(f) numele şi adresa furnizorilor;

(g) informaţiile furnizate consumatorilor, prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2001: denumirea comercială, denumirea ştiinţifică, zona geografică relevantă şi metoda de producţie;

(h) dacă produsele pescăreşti au fost congelate anterior sau nu.

LECȚII ÎNVĂȚATE!
•  Un produs atinge un nivel mai înalt de calitate datorită eforturilor producătorului de a respecta anumite principii în timpul procesului de producţie. Congelarea adecvată şi evitarea supraîncărcării lăzilor cu peşte sunt exemple de elemente ce pot contribui la calitatea produsului, putând fi certificat de către un organism extern(de exemplu,un organism de certificare ISO) sau, mai simplu, pentru producătorii mai mici, poate fi gestionat intern, în special prin respectarea unui cod de bune practici.
•  Este important ca operatorul unei afaceri să înţeleagă că preocupările privind sănătatea consumatorilor şi siguranţa alimentară au devenit globale, în special din cauza diferitelor scandaluri alimentare care au izbucnit în ultimii ani. Reglementările din domeniul sănătăţii nu sunt un moft al unor autorităţi cuprinse de exces de zel, ci sunt o cerinţă reală pentru protecţia consumatorilor.
Nivelul siguranţei alimentelor priveşte calitatea igienică a produselor care constituie o precondiţie inevitabilă:este esenţial ca alimentele să nu otrăvească/îmbolnăvească consumatorii. Ca prioritate, trebuie menţinut lanţul de refrigerare și nu este doar o cerinţă importantă pentru sănătate, ci este esenţială şi pentru asigurarea calităţii produsului.Curăţenia, gheața folosită şi igiena persoanelor care lucrează în fiecare segment al lanţului sunt şi ele de importanţă vitală.
•  Prețul peștelui poate crește în funcție de mai mulți factori, printre care calitatea și trasabilitatea ocupă un loc important. Astfel, pentru același efort de pescuit, valorificarea produsului poate fi sensibil mai mare.